The National Theatre and the viewers satisfaction

Thesis title: Národní divadlo a spokojenost diváků
Author: Chmelařová, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Tahal, Radek
Opponents: Heinlová, Tereza
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce týkající se Národního divadla v Praze přibližuje v teoretické části vývoj všech pěti scén a historii i současnost čtyř divadelních souborů. Dále je zde popsán marketing, jak v obecné rovině, tak se zaměřením na neziskové organizace a především pak na scénu Národního divadla. V této části je zmíněn i marketingový mix a SWOT analýza konkrétního divadla. Cílem analytické části je zjistit, jaké faktory ovlivňují spokojenost diváka a případnou míru doporučení návštěvy divadla podle Net Promoter Score. Na základě vyplněných dotazníků jsou tu zpřehledněny a okomentovány výstupy z tabulky do gra-fů.
Keywords: SWOT analýza; příspěvková organizace; Net Promoter Score; Národní divadlo; Divadlo; marketing; NPS; kultura
Thesis title: The National Theatre and the viewers satisfaction
Author: Chmelařová, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Tahal, Radek
Opponents: Heinlová, Tereza
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis focused on the National Theatre in Prague describes in its theoretical segment the development of all five stages and the progression of the four theatre's ensembles from history to the present. The segment also contains a description of marketing both in general and focused on non-profit organizations, particularly on the scene of the National Theatre. Marketing mix and SWOT analysis of this particular the-atre are also mentioned. The aim of the analytical segment is to find out which factors affect the viewers satisfaction and the possible rate of recommendation of the theatre according to Net Promoter Score. The questionnaire survey conclusions are commented upon and orga-nized in charts.
Keywords: SWOT analysis; contributory organization; marketing; NPS; Net Promoter Score; culture; National Theatre; Theatre

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2013
Date of submission: 31. 5. 2014
Date of defense: 28. 5. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/44812/podrobnosti

Files for download

    Last update: