-

Thesis title: MMDIS A ENTERPRISE ARCHITECTURE
Author: Hloušek, Matouš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Slánský, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se věnuje problematice Enterprise Architecture (podnikové architektuře) a metodice vývoje informačního systému (vyvinuta na VŠE) MMDIS (Multidimensional Management and Development of Information Systems). V práci je zkoumáno zda metodika MMDIS je svým charakterem použitelná i v oblasti podnikové architektury. Pojem Enterprise Architecture zastřešuje veškeré elementy, které utvářejí podnik (či jakoukoliv organizaci) a o vztazích mezi nimi. Nahlíží na organizaci od jejich strategických cílů přes podnikové procesy a informace až po aplikace a technická řešení nezbytná pro její podnikání. Podnikovou architekturu se snažíme zachytit pomocí řady modelů a dokumentů, které vytváříme na základě konceptuálních rámců (framework). Můžeme použít již existující rámce (Zachman, FEAF, atd.) nebo vytvořit svůj vlastní. Tato práce se věnuje nejznámějším rámcům a na základě jejich rozboru definuje obecné požadavky na rámec. Metodika MMDIS je primárně určena pro vývoj informačních systémů. Její otevřený charakter a multidimenzionální přístup však vybízí k použití i v oblasti podnikové architektury. Na základě zkoumání oblasti Enterprise Architecture a rozboru nejznámějších rámců byly v této práci stanoveny obecné požadavky na rámec podnikové architektury. Metodika MMDIS pak byla konfrontována s těmito principy. Tato práce přináší zhodnocení použitelnosti metodiky MMDIS jako Enterprise Architecture rámce a v této souvislosti dále naznačuje možnosti jejího rozšíření a úprav.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 5. 2008
Date of submission: 1. 5. 2008
Date of defense: 2. 6. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/8607/podrobnosti

Files for download

    Last update: