MMDIS A ENTERPRISE ARCHITECTURE

Název práce: MMDIS A ENTERPRISE ARCHITECTURE
Autor(ka) práce: Hloušek, Matouš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Slánský, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje problematice Enterprise Architecture (podnikové architektuře) a metodice vývoje informačního systému (vyvinuta na VŠE) MMDIS (Multidimensional Management and Development of Information Systems). V práci je zkoumáno zda metodika MMDIS je svým charakterem použitelná i v oblasti podnikové architektury. Pojem Enterprise Architecture zastřešuje veškeré elementy, které utvářejí podnik (či jakoukoliv organizaci) a o vztazích mezi nimi. Nahlíží na organizaci od jejich strategických cílů přes podnikové procesy a informace až po aplikace a technická řešení nezbytná pro její podnikání. Podnikovou architekturu se snažíme zachytit pomocí řady modelů a dokumentů, které vytváříme na základě konceptuálních rámců (framework). Můžeme použít již existující rámce (Zachman, FEAF, atd.) nebo vytvořit svůj vlastní. Tato práce se věnuje nejznámějším rámcům a na základě jejich rozboru definuje obecné požadavky na rámec. Metodika MMDIS je primárně určena pro vývoj informačních systémů. Její otevřený charakter a multidimenzionální přístup však vybízí k použití i v oblasti podnikové architektury. Na základě zkoumání oblasti Enterprise Architecture a rozboru nejznámějších rámců byly v této práci stanoveny obecné požadavky na rámec podnikové architektury. Metodika MMDIS pak byla konfrontována s těmito principy. Tato práce přináší zhodnocení použitelnosti metodiky MMDIS jako Enterprise Architecture rámce a v této souvislosti dále naznačuje možnosti jejího rozšíření a úprav.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2008
Datum podání práce: 1. 5. 2008
Datum obhajoby: 2. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8607/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: