Human Resources in IS/ICT

Thesis title: Lidské zdroje v IS/ICT
Author: Zakharenkava, Sviatlana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hamerník, Petr
Opponents: Zámečníková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem trhu práce v oblasti informačních technologií a analýzou jejího vývoje. Úvodní část práce uvádí do problematiky lidských zdrojů a poukazuje na existující problémy v této oblasti. Věnuje pozornost vlivu globalizace na rozvoj společnosti a trhu práce v jednotlivých zemích, ukazuje na odlišnosti v přístupu k formování trhu lidských zdrojů ve vyspělých a rozvojových zemích. Druhá část analyzuje specifika organizace firem, působících na trhu informačních a komunikačních technologií, definuje jednotlivé IT profese a zkoumá roli IT specialistů v rozvoji hospodářství zemí. Uvádí komplexnost jednotlivých profesních rolí a definuje hlavní požadavky na IT pracovníky. Třetí část je věnovaná stavu trhu práce v oblasti IT a vymezení hlavních trendů jejího vývoje. Ukazuje na velké rozdíly mezi vyspělými zeměmi, přecházejícími na outsourcing a offshoring svých procesů a systémů, a rozvojovými zeměmi, které vystupují na druhé straně tohoto procesu ? jako příjemce zahraničních investic a zakázek. Tyto rozdíly ukazuje na příkladu USA a České republiky. Vymezuje stav trhu práce, požadavky na specialisty, porovnává nabídku a poptávku na trhu a uvádí možný budoucí vývoj situace. Větší pozornost věnuje problémům nevyrovnanosti trhu lidských zdrojů v České republice a příčinám tohoto stavu. Poslední podkapitola je věnována hledání cest k řešení těchto problému a návrhu potřebných kroků ke zlepšení situace. Na závěr se shrnují výsledky analýzy a poznatků, ke kterým výzkum dospěl.
Keywords: vysoké školy; absolvent; IS/ICT; IT specialista; trh práce; Lidské zdroje
Thesis title: Human Resources in IS/ICT
Author: Zakharenkava, Sviatlana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hamerník, Petr
Opponents: Zámečníková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 8. 2006
Date of submission: 1. 9. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3619/podrobnosti

Files for download

    Last update: