The Strategy of Tourism Development in the chosen Region - South Bohemian Region

Thesis title: Strategie rozvoje cestovního ruchu vybraného regionu - Jihočeský kraj
Author: Francová, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Abrhám, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na aktuální stav cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Diplomová práce analyzuje dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009 -- 2013. Dále se práce snaží zhodnotit předpoklady a možnosti cestovního ruchu v kraji a vyhodnotit dopady uplatňování dokumentu.
Keywords: destinace cestovního ruchu; SWOT analýza; Jihočeský kraj; strategie cestovního ruchu; destinační management
Thesis title: The Strategy of Tourism Development in the chosen Region - South Bohemian Region
Author: Francová, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vaško, Martin
Opponents: Abrhám, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused on the actual development of tourism in South Bohemian region. The document The Strategy of Tourism Development in South Bohemian region for the years 2009 -- 2013 is analysed in this thesis. This thesis also attempts to evaluate prerequisites and possibilities of tourism in South Bohemian region and also evaluate impacts of enforcing of the strategy document.
Keywords: Destination management; South Bohemian Region; tourist destination; SWOT analysis; Tourism Strategy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2012
Date of submission: 30. 4. 2013
Date of defense: 9. 9. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38802/podrobnosti

Files for download

    Last update: