Strategie rozvoje cestovního ruchu vybraného regionu - Jihočeský kraj

Název práce: Strategie rozvoje cestovního ruchu vybraného regionu - Jihočeský kraj
Autor(ka) práce: Francová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na aktuální stav cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Diplomová práce analyzuje dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009 -- 2013. Dále se práce snaží zhodnotit předpoklady a možnosti cestovního ruchu v kraji a vyhodnotit dopady uplatňování dokumentu.
Klíčová slova: destinace cestovního ruchu; SWOT analýza; Jihočeský kraj; strategie cestovního ruchu; destinační management
Název práce: The Strategy of Tourism Development in the chosen Region - South Bohemian Region
Autor(ka) práce: Francová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the actual development of tourism in South Bohemian region. The document The Strategy of Tourism Development in South Bohemian region for the years 2009 -- 2013 is analysed in this thesis. This thesis also attempts to evaluate prerequisites and possibilities of tourism in South Bohemian region and also evaluate impacts of enforcing of the strategy document.
Klíčová slova: Destination management; South Bohemian Region; tourist destination; SWOT analysis; Tourism Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 9. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38802/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: