Managing Open Innovation

Thesis title: Managing Open Innovation
Author: Lajčiak, Joshua
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Špaček, Miroslav
Opponents: Jiřinová, Kateřina
Thesis language: English
Abstract:
This master's thesis focuses on applying Open Innovation in the professional services sector. The theoretical part aims at introducing the Open Innovation paradigm and its challenges and shortcomings in the services industry. The theoretical part also provides a description of the current state of Open Innovation in the professional services sector. The practical part of the thesis is devoted to analyzing the current innovation practices at a professional services firm and proposing corrective measures based on Open Innovation best practices. Furthermore, a set of generic Open Innovation models for the professional services industry is developed and validated.
Keywords: Open Innovation; Innovation program; Professional services sector
Thesis title: Managing Open Innovation
Author: Lajčiak, Joshua
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Špaček, Miroslav
Opponents: Jiřinová, Kateřina
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na uplatnění otevřených inovací v sektoru profesních služeb. Teoretická část se zaměřuje na představování paradigmatu otevřených inovací spolu s problémy a nedostatky, jejím uplatněním v odvětví služeb. Teoretická část také obsahuje popis současného stavu otevřené inovace v sektoru profesních služeb. Praktická část práce je věnována analýze současných inovačních postupů v společnosti zabývající se profesními službami a navrhováním nápravných opatřeních založených na nejlepších postupech v otevřených inovacích. Dále se v práci věnuji souboru obecných otevřených inovačních modelů pro sektor profesních služeb, který jsem vyvinul a ověřil.
Keywords: Inovační program; Sektor profesních služeb; Otevřené Inovace

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 11. 2012
Date of submission: 30. 4. 2013
Date of defense: 10. 9. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40451/podrobnosti

Files for download

    Last update: