Managing Open Innovation

Název práce: Managing Open Innovation
Autor(ka) práce: Lajčiak, Joshua
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Špaček, Miroslav
Oponenti práce: Jiřinová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master's thesis focuses on applying Open Innovation in the professional services sector. The theoretical part aims at introducing the Open Innovation paradigm and its challenges and shortcomings in the services industry. The theoretical part also provides a description of the current state of Open Innovation in the professional services sector. The practical part of the thesis is devoted to analyzing the current innovation practices at a professional services firm and proposing corrective measures based on Open Innovation best practices. Furthermore, a set of generic Open Innovation models for the professional services industry is developed and validated.
Klíčová slova: Open Innovation; Innovation program; Professional services sector
Název práce: Managing Open Innovation
Autor(ka) práce: Lajčiak, Joshua
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špaček, Miroslav
Oponenti práce: Jiřinová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na uplatnění otevřených inovací v sektoru profesních služeb. Teoretická část se zaměřuje na představování paradigmatu otevřených inovací spolu s problémy a nedostatky, jejím uplatněním v odvětví služeb. Teoretická část také obsahuje popis současného stavu otevřené inovace v sektoru profesních služeb. Praktická část práce je věnována analýze současných inovačních postupů v společnosti zabývající se profesními službami a navrhováním nápravných opatřeních založených na nejlepších postupech v otevřených inovacích. Dále se v práci věnuji souboru obecných otevřených inovačních modelů pro sektor profesních služeb, který jsem vyvinul a ověřil.
Klíčová slova: Inovační program; Sektor profesních služeb; Otevřené Inovace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 10. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40451/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: