Marketing and Strategic Analysis of PRESTIGE PRODUCTS ČR, Ltd

Thesis title: Marketingová a strategická analýza společnosti PRESTIGE PRODUCTS ČR, s.r.o
Author: Procházková, Věra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Skokanová, Dagmar
Opponents: Caletková, Tereza
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je shrnout poznatky o společnosti Prestige Products ČR, s.r.o. a popsat prostřednictvím analýz (4P, SWOT, PEST, Porterův model pěti sil) prostředí, ve kterém působí za účelem zlepšení pozice na trhu. Přínosem práce je komplexní analýza společnosti Prestige Products ČR, s.r.o. z pohledu marketingového mixu a postavení společnosti na trhu, dále návrhy na posílení pozice společnosti na trhu.
Keywords: Porterův model pěti sil; PEST analýza; 4P analýza; SWOT analýza; marketing
Thesis title: Marketing and Strategic Analysis of PRESTIGE PRODUCTS ČR, Ltd
Author: Procházková, Věra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Skokanová, Dagmar
Opponents: Caletková, Tereza
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis' aim is to summarize the knowledge about company Prestige Products CR, s.r.o. and described through analysis (4P, SWOT, PEST, Porter's five forces model) environment in which they operate in order to improve market position. Contribution of this thesis is a comprehensive analysis of company Prestige Products CR, s.r.o. from the perspective of the marketing mix and its market position, further proposals to strengthen the company's position in the market.
Keywords: Porter´s five forces model; PEST analysis; SWOT analysis; 4P analysis; marketing

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 12. 2012
Date of submission: 6. 9. 2013
Date of defense: 13. 9. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/43723/podrobnosti

Files for download

    Last update: