Structured Products and their Role in the Financial Crises

Thesis title: Structured Products and their Role in the Financial Crises
Author: Vrbovský, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Kolman, Marek
Thesis language: English
Abstract:
The Thesis concerns with the structured products and their role in the financial crises. It defines their categorization according to the EUSIPA Derivative Map and risk associated with their investments. Further are explained weaknesses of the risk valuation and their improvement under the Basel Accords. The last section includes, despite the analyses of the crisis origination and role of structured products, also a potential explanation of the sharp fall in the trading volumes of the structured products in the selected European stock exchanges.
Keywords: VaR; financial crisis; structured products
Thesis title: Strukturované produkty a jejich role ve finanční krizi
Author: Vrbovský, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Kolman, Marek
Thesis language: English
Abstract:
Bakalářská práce se zaobírá strukturovanými produkty a jejich roli ve finanční krizi. Definuje jejich kategorizaci podle EUSIPA Derivative Map a rizika spojená s jejich investováním. Dále jsou vysvětleny nedostatky oceňování rizik a jejich zlepšování v rámci Basilejských smluv. Poslední část, kromě analyzy příčin vzniku krize a role strukturovaných produktů, obsahuje také možné vysvětlení prudkého poklesu objemu obchodování strukturovaných produktů na vybraných evropských burzách.
Keywords: finanční krize; strukturované produkty; VaR

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 3. 2013
Date of submission: 15. 7. 2013
Date of defense: 26. 8. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/42369/podrobnosti

Files for download

    Last update: