Strukturované produkty a jejich role ve finanční krizi

Název práce: Structured Products and their Role in the Financial Crises
Autor(ka) práce: Vrbovský, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Kolman, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Thesis concerns with the structured products and their role in the financial crises. It defines their categorization according to the EUSIPA Derivative Map and risk associated with their investments. Further are explained weaknesses of the risk valuation and their improvement under the Basel Accords. The last section includes, despite the analyses of the crisis origination and role of structured products, also a potential explanation of the sharp fall in the trading volumes of the structured products in the selected European stock exchanges.
Klíčová slova: VaR; financial crisis; structured products
Název práce: Strukturované produkty a jejich role ve finanční krizi
Autor(ka) práce: Vrbovský, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Kolman, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaobírá strukturovanými produkty a jejich roli ve finanční krizi. Definuje jejich kategorizaci podle EUSIPA Derivative Map a rizika spojená s jejich investováním. Dále jsou vysvětleny nedostatky oceňování rizik a jejich zlepšování v rámci Basilejských smluv. Poslední část, kromě analyzy příčin vzniku krize a role strukturovaných produktů, obsahuje také možné vysvětlení prudkého poklesu objemu obchodování strukturovaných produktů na vybraných evropských burzách.
Klíčová slova: finanční krize; strukturované produkty; VaR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2013
Datum podání práce: 15. 7. 2013
Datum obhajoby: 26. 8. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42369/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: