Bulgary and Romania: Economic development and integration within the EU

Thesis title: Bulharsko a Rumunsko: ekonomický vývoj a integrace v rámci Evropské unie
Author: Langhammer, Eva
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Neumann, Pavel
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje ekonomickému vývoji Bulharska a Rumunska od počátku nastartování procesu ekonomické transformace až do vstupu do EU, dále pak vývoji základních makroekonomických ukazatelů v letech 2001-2006 a ekonomickému vývoji v období od vstupu do EU do současnosti, tedy vývoji v letech 2007-2012. Je popsán přístupový proces Bulharska a Rumunska do EU,zejména opatření přijatá ze strany EU a hodnotící zprávy Evropské komise a začleňování obou zemí do vnitřního trhu Evropské unie. Součástí práce je analýza nominální konvergence vytvořená na základě Konvergenčních zpráv ECB z let 2008, 2010 a 2012. Je uvedeno zapojení Bulharska a Rumunska do regionální a strukturální politiky EU, zejména čerpání z fondů EU. Poslední část práce popisuje zapojení zemí do institucionálního rámce EU. Závěr obsahuje hlavní výzvy a problémy, kterým bude Rumunsko a Bulharsko v budoucnu čelit a také prognózu ekonomického vývoje v následujících letech.
Keywords: integrace do vnitřního trhu EU, politik EU a institucionálního rámce ; reálná a nominální konvergence; transformace
Thesis title: Bulgary and Romania: Economic development and integration within the EU
Author: Langhammer, Eva
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Neumann, Pavel
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Diploma work contains analysis of economic transformation in Bulgaria and Romania since the 90's, macroeconomic development in the periods of 2001-2006 and 2007-2012. It describes requirements necessary for gaining full membership in the European union and processes of real and nominal convergence of both countries as well as integration in internal market, certain politics and institutional structure of the EU. The summary presents possible future economic development and main challenges and problems for Bulgaria and Romania to succeed as members of the European union.
Keywords: integration within the internal market, EU politics and institutionl structure of EU; real and nominal convergence; economic transformation

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2008
Date of submission: 15. 5. 2013
Date of defense: 13. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/12800/podrobnosti

Files for download

    Last update: