Bulharsko a Rumunsko: ekonomický vývoj a integrace v rámci Evropské unie

Název práce: Bulharsko a Rumunsko: ekonomický vývoj a integrace v rámci Evropské unie
Autor(ka) práce: Langhammer, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje ekonomickému vývoji Bulharska a Rumunska od počátku nastartování procesu ekonomické transformace až do vstupu do EU, dále pak vývoji základních makroekonomických ukazatelů v letech 2001-2006 a ekonomickému vývoji v období od vstupu do EU do současnosti, tedy vývoji v letech 2007-2012. Je popsán přístupový proces Bulharska a Rumunska do EU,zejména opatření přijatá ze strany EU a hodnotící zprávy Evropské komise a začleňování obou zemí do vnitřního trhu Evropské unie. Součástí práce je analýza nominální konvergence vytvořená na základě Konvergenčních zpráv ECB z let 2008, 2010 a 2012. Je uvedeno zapojení Bulharska a Rumunska do regionální a strukturální politiky EU, zejména čerpání z fondů EU. Poslední část práce popisuje zapojení zemí do institucionálního rámce EU. Závěr obsahuje hlavní výzvy a problémy, kterým bude Rumunsko a Bulharsko v budoucnu čelit a také prognózu ekonomického vývoje v následujících letech.
Klíčová slova: integrace do vnitřního trhu EU, politik EU a institucionálního rámce ; reálná a nominální konvergence; transformace
Název práce: Bulgary and Romania: Economic development and integration within the EU
Autor(ka) práce: Langhammer, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma work contains analysis of economic transformation in Bulgaria and Romania since the 90's, macroeconomic development in the periods of 2001-2006 and 2007-2012. It describes requirements necessary for gaining full membership in the European union and processes of real and nominal convergence of both countries as well as integration in internal market, certain politics and institutional structure of the EU. The summary presents possible future economic development and main challenges and problems for Bulgaria and Romania to succeed as members of the European union.
Klíčová slova: integration within the internal market, EU politics and institutionl structure of EU; real and nominal convergence; economic transformation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2008
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 13. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/12800/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: