The Importance of Statement Balance Sheet, Profit and Loss, Cash Flow in Managerial Decision Making

Thesis title: Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování
Author: Hrdlička, Jiří
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kozlová, Taťána
Opponents: Tužová, Julie
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce popisuje podrobně výkazy rozvahu, zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích. Na vzorku výkazů společnosti je zkoumáno jejich složení a informace, které z něho může manažer získat.
Keywords: Cash-flow; Výkaz zisku a ztrát; Rozvaha
Thesis title: The Importance of Statement Balance Sheet, Profit and Loss, Cash Flow in Managerial Decision Making
Author: Hrdlička, Jiří
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kozlová, Taťána
Opponents: Tužová, Julie
Thesis language: Česky
Abstract:
The work describes detailed of statements balance sheet, profit and loss and cash flow statement. In a sample of statements some company is examined their composition and the information that the manager can get him.
Keywords: Statement balance sheet; Cash - flow statement; Statement profit and loss

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 1. 2012
Date of submission: 31. 3. 2013
Date of defense: 20. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35441/podrobnosti

Files for download

    Last update: