Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování

Název práce: Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování
Autor(ka) práce: Hrdlička, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kozlová, Taťána
Oponenti práce: Tužová, Julie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje podrobně výkazy rozvahu, zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích. Na vzorku výkazů společnosti je zkoumáno jejich složení a informace, které z něho může manažer získat.
Klíčová slova: Cash-flow; Výkaz zisku a ztrát; Rozvaha
Název práce: The Importance of Statement Balance Sheet, Profit and Loss, Cash Flow in Managerial Decision Making
Autor(ka) práce: Hrdlička, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kozlová, Taťána
Oponenti práce: Tužová, Julie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work describes detailed of statements balance sheet, profit and loss and cash flow statement. In a sample of statements some company is examined their composition and the information that the manager can get him.
Klíčová slova: Statement balance sheet; Cash - flow statement; Statement profit and loss

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2012
Datum podání práce: 31. 3. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35441/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: