Enforcing accounts receivable through public auctions

Thesis title: Enforcing accounts receivable through public auctions
Author: Kinkor, Jiří
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hásová, Jiřina
Opponents: Solnický, Marek
Thesis language: English
Abstract:
This Bachelor's thesis focuses on the legal ways of enforcing accounts receivable in public auctions within the Czech law. An important part of the thesis is dedicated to a description of accounts receivable formation process and the ways of debt securing. The crucial part refers to the legal framework identification and comparison of the receivables enforcement under obcansky soudni rad and zakon o verejenych drazbach. The entire process of the public auction from the auction proposal to the ownership transfer is described in detail. At last but not least, the possibilities of auction avoidance are mentioned and a brief auction profitability analysis is presented.
Keywords: Accounts receivable; Public auctions; Enforcement
Thesis title: Vymáhání pohledávek ve veřejných dražbách
Author: Kinkor, Jiří
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hásová, Jiřina
Opponents: Solnický, Marek
Thesis language: English
Abstract:
Bakalářská pojednává o možnostech vymáhání pohledávek ve veřejných dražbách v rámci právního řádu České republiky. Důležitou součást této práce představuje popis vzniku pohledávky a vysvětlení možných způsobů jejího zajištění. Stěžejní je vymezení právního rámce, ve kterém mohou být pohledávky vymáhánya následné porovnání úpravy občanského soudního řádu se zákonem o veřejných dražbách. Dále je podrobně zkoumán proces veřejných dražeb od navržení dražby až po přechod vlastnictví předmětu dražby. Závěrem jsou prezentovány možnosti, jak dražbám předcházet, a stručná analýza rentability veřejných dražeb.
Keywords: vymáhání; veřejná dražba; pohledávka

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 4. 2012
Date of submission: 30. 5. 2013
Date of defense: 20. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37367/podrobnosti

Files for download

    Last update: