Vymáhání pohledávek ve veřejných dražbách

Název práce: Enforcing accounts receivable through public auctions
Autor(ka) práce: Kinkor, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hásová, Jiřina
Oponenti práce: Solnický, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Bachelor's thesis focuses on the legal ways of enforcing accounts receivable in public auctions within the Czech law. An important part of the thesis is dedicated to a description of accounts receivable formation process and the ways of debt securing. The crucial part refers to the legal framework identification and comparison of the receivables enforcement under obcansky soudni rad and zakon o verejenych drazbach. The entire process of the public auction from the auction proposal to the ownership transfer is described in detail. At last but not least, the possibilities of auction avoidance are mentioned and a brief auction profitability analysis is presented.
Klíčová slova: Accounts receivable; Public auctions; Enforcement
Název práce: Vymáhání pohledávek ve veřejných dražbách
Autor(ka) práce: Kinkor, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hásová, Jiřina
Oponenti práce: Solnický, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská pojednává o možnostech vymáhání pohledávek ve veřejných dražbách v rámci právního řádu České republiky. Důležitou součást této práce představuje popis vzniku pohledávky a vysvětlení možných způsobů jejího zajištění. Stěžejní je vymezení právního rámce, ve kterém mohou být pohledávky vymáhánya následné porovnání úpravy občanského soudního řádu se zákonem o veřejných dražbách. Dále je podrobně zkoumán proces veřejných dražeb od navržení dražby až po přechod vlastnictví předmětu dražby. Závěrem jsou prezentovány možnosti, jak dražbám předcházet, a stručná analýza rentability veřejných dražeb.
Klíčová slova: vymáhání; veřejná dražba; pohledávka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37367/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: