Economic transformation in the 90's and its impact on the armament industry

Thesis title: Ekonomická transformace v 90. letech a její dopady na zbrojní průmysl a následný vývoj ve vybraných podnicích
Author: Jiráková, Gabriela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Burgerová, Jiřina
Opponents: Nováček, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
V České republice proběhla v 1. polovině 90. let 20. století hospodářská reforma, stejně jako v ostatních postkomunistických státech střední a východní Evropy. Transformace se podstatným způsobem dotkla i zbrojního průmyslu. Změněné podmínky na poli vnitrostátním i mezinárodním měly zásadní vliv na tuto oblast. Řada podniků zbrojního průmyslu zanikla a ty, které se byly schopny adaptovat na nové podmínky, dnes dosahují velice dobrých výsledků. Tyto podniky ve svém důsledku podtrhují správnost transformačního procesu.
Keywords: -
Thesis title: Economic transformation in the 90's and its impact on the armament industry
Author: Jiráková, Gabriela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Burgerová, Jiřina
Opponents: Nováček, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords: -

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 2. 2008
Date of submission: 12. 5. 2008
Date of defense: 4. 9. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/9015/podrobnosti

Files for download

    Last update: