Ekonomická transformace v 90. letech a její dopady na zbrojní průmysl a následný vývoj ve vybraných podnicích

Název práce: Ekonomická transformace v 90. letech a její dopady na zbrojní průmysl a následný vývoj ve vybraných podnicích
Autor(ka) práce: Jiráková, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Burgerová, Jiřina
Oponenti práce: Nováček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V České republice proběhla v 1. polovině 90. let 20. století hospodářská reforma, stejně jako v ostatních postkomunistických státech střední a východní Evropy. Transformace se podstatným způsobem dotkla i zbrojního průmyslu. Změněné podmínky na poli vnitrostátním i mezinárodním měly zásadní vliv na tuto oblast. Řada podniků zbrojního průmyslu zanikla a ty, které se byly schopny adaptovat na nové podmínky, dnes dosahují velice dobrých výsledků. Tyto podniky ve svém důsledku podtrhují správnost transformačního procesu.
Klíčová slova: -
Název práce: Economic transformation in the 90's and its impact on the armament industry
Autor(ka) práce: Jiráková, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Burgerová, Jiřina
Oponenti práce: Nováček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2008
Datum podání práce: 12. 5. 2008
Datum obhajoby: 4. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9015/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: