Accrual basis of accounting

Thesis title: Aplikace akruálního principu v účetnictví
Author: Brabec, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Roubíčková, Jaroslava
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje aplikaci akruálního principu v účetnictví, použitím položek časového rozlišení, dohadných položek a rezerv. Tyto položky jsou rozebrány v obecné rovině, tak i podle české účetní legislativy, text je doplněn o ilustrativní příklady. Práce je zakončena příkladem z praxe, který je příkladem úpravy obecných postupů na konkrétní situaci v podniku Preciosa Ornela a.s..
Keywords: obecné účetní zásady; rezervy; dohadné položky; časové rozlišení; akruální princip
Thesis title: Accrual basis of accounting
Author: Brabec, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Roubíčková, Jaroslava
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the accrual basis of the accounting by accruals and reserves. This thesis focuses on this theme generally and by the view of Czech accounting law. The theoretical text is complemented by illustrative examples. At the end of this thesis is example from real company. In this example are shown how general procedures are adapted to the specific situations in the company Preciosa Ornela a.s..
Keywords: reserves; accruals; accrual accounting; accounting principles

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 10. 2012
Date of submission: 20. 5. 2013
Date of defense: 25. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40075/podrobnosti

Files for download

    Last update: