Aplikace akruálního principu v účetnictví

Název práce: Aplikace akruálního principu v účetnictví
Autor(ka) práce: Brabec, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje aplikaci akruálního principu v účetnictví, použitím položek časového rozlišení, dohadných položek a rezerv. Tyto položky jsou rozebrány v obecné rovině, tak i podle české účetní legislativy, text je doplněn o ilustrativní příklady. Práce je zakončena příkladem z praxe, který je příkladem úpravy obecných postupů na konkrétní situaci v podniku Preciosa Ornela a.s..
Klíčová slova: obecné účetní zásady; rezervy; dohadné položky; časové rozlišení; akruální princip
Název práce: Accrual basis of accounting
Autor(ka) práce: Brabec, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the accrual basis of the accounting by accruals and reserves. This thesis focuses on this theme generally and by the view of Czech accounting law. The theoretical text is complemented by illustrative examples. At the end of this thesis is example from real company. In this example are shown how general procedures are adapted to the specific situations in the company Preciosa Ornela a.s..
Klíčová slova: reserves; accruals; accrual accounting; accounting principles

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2012
Datum podání práce: 20. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40075/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: