Teaching methods in economics as a school subject at secondary schools

Thesis title: Vyučovací metody v předmětu ekonomika na středních školách
Author: Kalinová, Jana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Králová, Alena
Opponents: Holečková, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na metody vyučování. Teoretická část pojednává o obsahu předmětu ekonomika, jejích cílech, kompetencích a o faktorech, které ovlivňují proces učení. Největší část je věnována výše zmíněným metodám vyučování. Metody jsou klasifikovány do skupin, podle různých kritérií. Také jsou v práci uvedeny kritéria výběru těchto metod při výuce. Práce se věnuje prezentaci dotazníků se žáky a učiteli obchodních akademií a ekonomických lyceí. Cílem je zjištění oblíbenosti předmětu ekonomika, využití vyučovacích metod, názorných pomůcek, či didaktické techniky, zjištění rozdílů mezi obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum a konfrontace názorů na výuku ekonomiky z pohledu žáka a učitele.
Keywords: vyučovací metody; klíčové a odborné kompetence; vzdělávací obsah předmětu ekonomika
Thesis title: Teaching methods in economics as a school subject at secondary schools
Author: Kalinová, Jana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Králová, Alena
Opponents: Holečková, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis aims on teaching methods. The theoretical part is about economics as a school subject, its content, aims, key competence and about factors that influence a learning process. The major part deals with teaching methods. They are classified in groups according to different criteria. There are also criteria of choosing the teaching methods. The practical part presents results from questionnaires given to students and teachers at secondary commercial schools. The aim is to find out if students like economics as a school subject. Other aims are to find out how teachers use different teaching methods, visual aids or teaching techniques, to find out differences between the two branches at secondary commercial schools (business college and economic lyceum) and to compare teachers' and students' attitudes to teaching of economics.
Keywords: teaching methods; key competence; curriculum of economics as a school subject

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Economic Teaching Methodology

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 11. 2012
Date of submission: 31. 5. 2013
Date of defense: 18. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40183/podrobnosti

Files for download

    Last update: