Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa

Thesis title: Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa
Author: Morkusová, Andrea
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Miskolczi, Martina
Opponents: Dotlačilová, Petra
Thesis language: English
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the demographic trends between years 1960 and 2010 of the Lusophone countries in Sub-Saharan Africa, namely in Angola, Mozambique, Cape Verde, Guinea-Bissau, Sao Tomé and Príncipe and Equatorial Guinea and more, to comment possible future development until 2050. In these countries, fertility and mortality have been quickly decreasing while the proportion of people's literacy grows. The total fertility rate in these countries is currently between 4 and 5.5 children per woman with exception of Cape Verde, where the value reaches only 2.4 children per woman. The highest mortality rate is registered in Mozambique and the lowest one in Cape Verde. Literacy increased from the lowest value of 20 % in Guinea-Bissau in 1960 to the highest value of 94 % in Sao Tomé and Príncipe and in Equatorial Guinea in 2010. Among others, HIV prevalence is presented as well as it has influence upon demographic and economic development of selected countries.
Keywords: social-economic description; Sub-Saharan Africa; demographic trends; future development
Thesis title: Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa
Author: Morkusová, Andrea
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Miskolczi, Martina
Opponents: Dotlačilová, Petra
Thesis language: English
Abstract:
Cílem práce je analyzovat demografické trendy mezi roky 1960 a 2010 v lusofonních zemích Subsaharské Afriky, konkrétně v Angole, Mozambiku, na Kapverdách, v Guinea-Bissau, na ostrovech Svatý Tomáš a Princ a v Rovníkové Guineje, a prognóza do roku 2050. Plodnost a úmrtnost v těchto zemích se rychle snižují, zatímco podíl gramotnosti obyvatel roste. Úhrnná plodnost v těchto zemích je v současné době mezi 4 a 5,5 dětí na jednu ženu, s výjimkou Kapverd, kde hodnota dosahuje pouze 2,4 dítěte na ženu. Nejvyšší úmrtnost je registrována v Mozambiku a nejnižší v Kapverdách. Gramotnost se zvýšila z nejnižší hodnoty, 20 %, v Guineji-Bissau v roce 1960 na nejvyšší hodnotu, 94 %, na ostrovech Svatého Tomáše a Prince a v Rovníkové Guineji v roce 2010. Mimo jiné, také prevalence HIV je považována za významně ovlivňující faktor na demografický a ekonomický rozvoj ve vybraných zemích.
Keywords: socio-ekonomický popis; demografické trendy; budoucí vývoj; Subsaharská Afrika

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Demography

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 11. 2012
Date of submission: 15. 5. 2013
Date of defense: 18. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40259/podrobnosti

Files for download

    Last update: