Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa

Název práce: Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa
Autor(ka) práce: Morkusová, Andrea
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Miskolczi, Martina
Oponenti práce: Dotlačilová, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the demographic trends between years 1960 and 2010 of the Lusophone countries in Sub-Saharan Africa, namely in Angola, Mozambique, Cape Verde, Guinea-Bissau, Sao Tomé and Príncipe and Equatorial Guinea and more, to comment possible future development until 2050. In these countries, fertility and mortality have been quickly decreasing while the proportion of people's literacy grows. The total fertility rate in these countries is currently between 4 and 5.5 children per woman with exception of Cape Verde, where the value reaches only 2.4 children per woman. The highest mortality rate is registered in Mozambique and the lowest one in Cape Verde. Literacy increased from the lowest value of 20 % in Guinea-Bissau in 1960 to the highest value of 94 % in Sao Tomé and Príncipe and in Equatorial Guinea in 2010. Among others, HIV prevalence is presented as well as it has influence upon demographic and economic development of selected countries.
Klíčová slova: social-economic description; Sub-Saharan Africa; demographic trends; future development
Název práce: Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa
Autor(ka) práce: Morkusová, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Miskolczi, Martina
Oponenti práce: Dotlačilová, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat demografické trendy mezi roky 1960 a 2010 v lusofonních zemích Subsaharské Afriky, konkrétně v Angole, Mozambiku, na Kapverdách, v Guinea-Bissau, na ostrovech Svatý Tomáš a Princ a v Rovníkové Guineje, a prognóza do roku 2050. Plodnost a úmrtnost v těchto zemích se rychle snižují, zatímco podíl gramotnosti obyvatel roste. Úhrnná plodnost v těchto zemích je v současné době mezi 4 a 5,5 dětí na jednu ženu, s výjimkou Kapverd, kde hodnota dosahuje pouze 2,4 dítěte na ženu. Nejvyšší úmrtnost je registrována v Mozambiku a nejnižší v Kapverdách. Gramotnost se zvýšila z nejnižší hodnoty, 20 %, v Guineji-Bissau v roce 1960 na nejvyšší hodnotu, 94 %, na ostrovech Svatého Tomáše a Prince a v Rovníkové Guineji v roce 2010. Mimo jiné, také prevalence HIV je považována za významně ovlivňující faktor na demografický a ekonomický rozvoj ve vybraných zemích.
Klíčová slova: socio-ekonomický popis; demografické trendy; budoucí vývoj; Subsaharská Afrika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40259/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: