-

Thesis title: Ekologické zemědělství v České republice
Author: Tučová, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fišerová, Alena
Opponents: Remtová, Květoslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Stále sílící diskuze o vlivu lidského jednání na životní prostředí se dotýká všech oborů lidské činnosti, tedy i zemědělství. Jako alternativa k zemědělství konvenčnímu se v posledních desetiletích vyvíjí zemědělství ekologické, kterému se daří docilovat rovnováhy mezi ekonomickými, sociálními a ekologickými aspekty. V České republice je ekologické zemědělství v současné době zavedeným, ale dále se rozvíjejícím zemědělským systémem, o čemž svědčí skutečnost, že je legislativně upraveno, má fungující kontrolní systém a je finančně podporováno státem. Na druhé straně jsou ekozemědělci s konkrétními problémy vznikajícími v praxi. Jako největší problémy ekologického zemědělství se ukazují příliš složité legislativní podmínky, komplikovaný systém státních dotací, chybějící zpracovatelský sektor, komplikovaná distribuce bioproduktů, nízká úroveň organizovanosti trhu s biopotravinami (svazy, družstva) a v neposlední řadě malý trh s biopotravinami. Řešením by bylo umožnit ekologickým zemědělcům podnikat v prostředí jednoduchých, dlouhodobých, stabilních a transparentních podmínek. Odpovědnost za další vývoj ekologického zemědělství by byla svěřena regionům. Ekologické zemědělství by v regionech mohlo být alternativním řešením nezaměstnanosti, vylidňování venkova, dále slouží k údržbě krajiny a je vhodným systémem hospodaření ve velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných územích.
Keywords: ekofarmy; bio marketing; ekonomika v ekologickém zemědělství; životní prostředí; multifunkční zemědělství; ekologické zemědělství

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Environmental Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 8. 2006
Date of submission: 28. 8. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3667/podrobnosti

Files for download

    Last update: