Ingmar Bergman’s Films Production and its Distribution in the Czech Republic

Thesis title: Filmová tvorba Ingmara Bergmana a její distribuce v České republice
Author: Přádná, Alena
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hanzlík, Jan
Opponents: Tyslová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce pojednává o filmové tvorbě švédského režiséra Ingmara Bergmana a její dostupnosti v České republice. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení pojmu artový film, na osobu Ingmara Bergmana a na popis Bergmanovy filmové tvorby. Praktická část práce se zabývá vývojem a současným stavem filmové distribuce s důrazem na distribuci artových filmů. Stěžejní částí je rozbor všech distribučních cest, kterými se Bergmanovy filmy dostávají k českému publiku. V závěru je zhodnocena dostupnost Bergmanovy filmové tvorby v České republice.
Keywords: Filmová distribuce; Filmová tvorba; Artový film
Thesis title: Ingmar Bergman’s Films Production and its Distribution in the Czech Republic
Author: Přádná, Alena
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hanzlík, Jan
Opponents: Tyslová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
My thesis deals with the filmmaking of Swedish director Ingmar Bergman and its availability in the Czech Republic. The theoretical part focuses on the definition of an art film, on the personality of Ingmar Bergman, and on the description of Bergman's filmmaking. The practical part of my thesis deals with the development and current state of film distribution, with emphasis on the distribution of art films. The main part is formed by the analysis of distribution channels through which Bergman's film get to the Czech audience. At the end, the thesis assesses the availability of Bergman's films in the Czech Republic.
Keywords: Film distribution; Film production; Art film

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 1. 2013
Date of submission: 20. 5. 2013
Date of defense: 21. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41251/podrobnosti

Files for download

    Last update: