Technical project for a camera system i a mountain hotel offering digital and analoque camera alternatives

Thesis title: Technický projekt kamerového systému pro horský hotel s variantami provedení s digitálními nebo analogovými kamerami
Author: Tománek, Jiří DiS
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kos, Jiří ; Ing.
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení sledovacího kamerového systému pro horský hotel. Řešení vychází z přiložených nákresů budovy a požadavků na kamerový systém. Popsány jsou varianty řešení jak s analogovými CCTV kamerami, tak s digitálními IP kamerami. Záznamová zařízení v podobě DVR (Digital video recorder) u analogového systému, a v podobě výkonného počítače u digitálního systému jsou optimalizována vzhledem k počtu kamer a nárocích na dobu nahrávání. V práci je popsán veškerý hardware a software potřebný k realizaci včetně jeho nastavení a propojení. Náklady na jednotlivé varianty a časovou náročnost realizace přehledně ukazují vypracované tabulky. Navržené kamerové systémy a jejich náklady jsou na závěr vysvětleny a popsány jejich výhody a nevýhody.
Keywords: Kamerový systém; CCTV kamera;IP kamera;DVR
Thesis title: Technical project for a camera system i a mountain hotel offering digital and analoque camera alternatives
Author: Tománek, Jiří DiS
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kos, Jiří ; Ing.
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with a project of camera observation system for a mountain hotel. The project design goes from the enclosed lay-out plans of the building and from the camera system's requirements. It describes the solutions with analog CCTV cameras and with digital IP cameras. Graphic instruments as a Digital Video Recorder for analog system and as a high-powered computer for digital system are optimised to the number of cameras and the requirements on recording. The thesis describes all hardware and software used for execution of the project including the setting and bonding. The costs of single options and time needed for execution of the project are displayed in charts. The final part of the thesis explains the designed camera systems and their costs and describes their advantages and disadvantages.
Keywords: camera system, CCTV camera, IP camera, DVR

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Podnikové informační systémy
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: -
Date of submission: -
Date of defense: 2008

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: