Technický projekt kamerového systému pro horský hotel s variantami provedení s digitálními nebo analogovými kamerami

Název práce: Technický projekt kamerového systému pro horský hotel s variantami provedení s digitálními nebo analogovými kamerami
Autor(ka) práce: Tománek, Jiří DiS
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kos, Jiří ; Ing.
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení sledovacího kamerového systému pro horský hotel. Řešení vychází z přiložených nákresů budovy a požadavků na kamerový systém. Popsány jsou varianty řešení jak s analogovými CCTV kamerami, tak s digitálními IP kamerami. Záznamová zařízení v podobě DVR (Digital video recorder) u analogového systému, a v podobě výkonného počítače u digitálního systému jsou optimalizována vzhledem k počtu kamer a nárocích na dobu nahrávání. V práci je popsán veškerý hardware a software potřebný k realizaci včetně jeho nastavení a propojení. Náklady na jednotlivé varianty a časovou náročnost realizace přehledně ukazují vypracované tabulky. Navržené kamerové systémy a jejich náklady jsou na závěr vysvětleny a popsány jejich výhody a nevýhody.
Klíčová slova: Kamerový systém; CCTV kamera;IP kamera;DVR
Název práce: Technical project for a camera system i a mountain hotel offering digital and analoque camera alternatives
Autor(ka) práce: Tománek, Jiří DiS
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kos, Jiří ; Ing.
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with a project of camera observation system for a mountain hotel. The project design goes from the enclosed lay-out plans of the building and from the camera system's requirements. It describes the solutions with analog CCTV cameras and with digital IP cameras. Graphic instruments as a Digital Video Recorder for analog system and as a high-powered computer for digital system are optimised to the number of cameras and the requirements on recording. The thesis describes all hardware and software used for execution of the project including the setting and bonding. The costs of single options and time needed for execution of the project are displayed in charts. The final part of the thesis explains the designed camera systems and their costs and describes their advantages and disadvantages.
Klíčová slova: camera system, CCTV camera, IP camera, DVR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podnikové informační systémy
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2008

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: