An Analysis of Factors Influencing Crude Oil Prices

Thesis title: An Analysis of Factors Influencing Crude Oil Prices
Author: Čech, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Kolman, Marek
Thesis language: English
Abstract:
This master thesis is focused on the investigation of drivers within crude oil markets. The main goal is to analyze the influence of various factors on the crude oil price. In the theoretical part, the theoretical background and also academic studies which examine the relationship between diverse fundamental variables and crude oil price are presented. In the analytical section, I attempt to take a different approach to other authors when investigating some relevant factors and actually examine different factors than are usually researched. Where appropriate, I run cross-sectional regressions to examine whether relative changes in the oil price can be explained by relative changes of a particular factor. Also, I construct two complex models which are able to explain about 60% of crude oil price variation.
Keywords: OPEC; regression analysis; crude oil
Thesis title: Analýza faktorů ovlivňujících cenu ropy
Author: Čech, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Kolman, Marek
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem faktorů, které ovlivňují trh s ropou. Hlavním cílem je analýza vlivu různých faktorů na cenu ropy. V teoretické části je nastíněn vliv jednotlivých proměnných na cenu ropy a dále jsou prezentovány výsledky testů těchto vztahů z různých studií. V analytické části se pokouším rozebrat vlivy z teoretické části z jiného úhlu a také se zaměřuji na jiné možné vlivy. U vztahů, u kterých je to možné a vhodné, testuji závislost relativních změn ceny ropy na relativních změnách hodnot těchto faktorů pomocí regresí průřezových dat. Dále také vytvářím dva komplexní modely, které vysvětlují okolo 60% variability ceny ropy.
Keywords: regresní analýza; OPEC; ropa

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 2. 2013
Date of submission: 22. 5. 2013
Date of defense: 11. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41466/podrobnosti

Files for download

    Last update: