Planning staff and planning labor costs

Thesis title: Plánování pracovníků a plánování mzdových prostředků
Author: Herold, Radek
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Žid, Norbert
Opponents: Marešová, Zdena
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá informačními systémy používanými při řízení lidských zdrojů a jejich strukturou. Dokumentuje nástroje používané při plánování pracovníků a mzdových nákladů ve velké výrobní společnosti. Hlavním přínosem bakalářské práce je navržení obecného modelu HRIS, který lze považovat za komplexní obecný model roku 2013 pro všechny HRIS systémy. A dále poukázání na to, že všechny na trhu dostupné HRIS jsou obecně parametrizovatelné, díky čemuž lze tyto systémy využívat v rozdílných společnostech (velké, malé, výrobní, atd.).
Keywords: Plánování pracovníků a mzdových nákladů; Personální informační systém; Lidské zdroje; Parametrizovatelnost
Thesis title: Planning staff and planning labor costs
Author: Herold, Radek
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Žid, Norbert
Opponents: Marešová, Zdena
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis deals with information systems used in human resources management and their structure. Documented tools used in the planning staff and labor costs in large manufacturing companies. The main contribution of this bachelor's thesis is to propose a general model HRIS, which can be considered as a comprehensive generic model for year 2013 and for all HRIS systems. And next contribution is show that all commercially available HRIS are generally configurable, making these systems can be used in different companies (large, small, manufacturing, etc.).
Keywords: Human resources; Parameterization; Planning staff and labor costs; Human resources information system

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 1. 2013
Date of submission: 15. 5. 2013
Date of defense: 26. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/42706/podrobnosti

Files for download

    Last update: