Plánování pracovníků a plánování mzdových prostředků

Název práce: Plánování pracovníků a plánování mzdových prostředků
Autor(ka) práce: Herold, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žid, Norbert
Oponenti práce: Marešová, Zdena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá informačními systémy používanými při řízení lidských zdrojů a jejich strukturou. Dokumentuje nástroje používané při plánování pracovníků a mzdových nákladů ve velké výrobní společnosti. Hlavním přínosem bakalářské práce je navržení obecného modelu HRIS, který lze považovat za komplexní obecný model roku 2013 pro všechny HRIS systémy. A dále poukázání na to, že všechny na trhu dostupné HRIS jsou obecně parametrizovatelné, díky čemuž lze tyto systémy využívat v rozdílných společnostech (velké, malé, výrobní, atd.).
Klíčová slova: Plánování pracovníků a mzdových nákladů; Personální informační systém; Lidské zdroje; Parametrizovatelnost
Název práce: Planning staff and planning labor costs
Autor(ka) práce: Herold, Radek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Žid, Norbert
Oponenti práce: Marešová, Zdena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with information systems used in human resources management and their structure. Documented tools used in the planning staff and labor costs in large manufacturing companies. The main contribution of this bachelor's thesis is to propose a general model HRIS, which can be considered as a comprehensive generic model for year 2013 and for all HRIS systems. And next contribution is show that all commercially available HRIS are generally configurable, making these systems can be used in different companies (large, small, manufacturing, etc.).
Klíčová slova: Human resources; Parameterization; Planning staff and labor costs; Human resources information system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 26. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42706/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: