Efficiency measurement in education with focus on data envelopment analysis

Thesis title: Hodnocení efektivity ve školství se zaměřením na modely analýzy obalu dat
Author: Krňávek, Jiří
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Jablonský, Josef
Opponents: Dlouhý, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
K hodnocení efektivity (efektivnosti) se využívá mnoha různých metod a přístupů. Od těch nejjednodušších, jako jsou obyčejné poměrné ukazatele různých ekonomických veličin po složitější přístupy, jimiž jsou ekonometrické modely analýzy produkční hranice (DFA a SFA) nebo lineární programování a jeho přístup nazývaný modely analýzy obalu dat (DEA). Tyto přístupy mají mnoho společného ale také velké množství aspektů, v nichž se od sebe odlišují. Tato práce je ve své teoretické části zaměřena na představení a popis těchto výše zmíněných přístupů, na jejich vzájemné porovnání. Pojednává také o možnostech aplikace DEA v oblasti školství, což je její stěžejní téma. Praktická část této práce pouze demonstruje možnosti použití modelů DEA na reálných datech, jež se týkají ekonomických fakult v České Republice.
Keywords: SFA; DFA; CCR; BCC; školství; DEA; efektivita
Thesis title: Efficiency measurement in education with focus on data envelopment analysis
Author: Krňávek, Jiří
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Jablonský, Josef
Opponents: Dlouhý, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
There are many different approaches and methods that are used for efficiency measurement. From the simplest ones like proportional indicators to more complex approaches such as econometric approach of deterministic and stochastic frontier analysis or (DFA and SFA) approaches of linear programming represented by data envelopment analysis models (DEA). These approaches have much in common but also many aspects in which differ from each other. The theoretical part of this thesis focuses on introduction and description of approaches mentioned above and also on their mutual comparison. This part also deals with means of application of DEA in education, which is its crucial topic. Practical part of the thesis demonstrates possibilities of usage of DEA models on real data that bear on economic faculties in Czech Republic.
Keywords: SFA; DFA; CCR; BCC; education; DEA; efficiency

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 9. 2012
Date of submission: 3. 6. 2013
Date of defense: 25. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/43078/podrobnosti

Files for download

    Last update: