Law and economics - Economics of criminals and Czech transport

Thesis title: Law & Economics - Ekonomie kriminality a doprava v ČR
Author: Jankovič, Zdeněk
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šťastný, Daniel
Opponents: Chytilová, Helena
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce vychází z teoretického rámce ekonomie a práva, konkrétně ekonomie kriminality. Čerpá své poznatky také z teorie her. Teoretický rámec je zpracovaný v první části, v druhé části je provedena analýza na příkladu z dopravy v ČR a s přihlédnutím ke zmapované teorii jsou vyvozeny závěry. Předmětem analýzy byl vliv změny pravděpodobnosti dopadení a usvědčení a vliv změny výše a rozsahu potrestání. Práce se zabývá racionálním chováním subjektů v mimotržní části ekonomiky, kdy subjekty se rozhodují za podmínek nejistoty nebo rizika.
Keywords: -
Thesis title: Law and economics - Economics of criminals and Czech transport
Author: Jankovič, Zdeněk
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šťastný, Daniel
Opponents: Chytilová, Helena
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords: -

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 5. 2008
Date of submission: 1. 5. 2008
Date of defense: 19. 6. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/9206/podrobnosti

Files for download

    Last update: