Law & Economics - Ekonomie kriminality a doprava v ČR

Název práce: Law & Economics - Ekonomie kriminality a doprava v ČR
Autor(ka) práce: Jankovič, Zdeněk
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce vychází z teoretického rámce ekonomie a práva, konkrétně ekonomie kriminality. Čerpá své poznatky také z teorie her. Teoretický rámec je zpracovaný v první části, v druhé části je provedena analýza na příkladu z dopravy v ČR a s přihlédnutím ke zmapované teorii jsou vyvozeny závěry. Předmětem analýzy byl vliv změny pravděpodobnosti dopadení a usvědčení a vliv změny výše a rozsahu potrestání. Práce se zabývá racionálním chováním subjektů v mimotržní části ekonomiky, kdy subjekty se rozhodují za podmínek nejistoty nebo rizika.
Klíčová slova: -
Název práce: Law and economics - Economics of criminals and Czech transport
Autor(ka) práce: Jankovič, Zdeněk
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2008
Datum podání práce: 1. 5. 2008
Datum obhajoby: 19. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9206/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: