Practical use of knowledge systems in automotive diagnostics

Thesis title: Praktické využití znalostních systémů v automobilové diagnostice
Author: Koláček, Miroslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pudil, Pavel
Opponents: Novák, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce v teoretické části shrnuje mezinárodní poznatky z problematiky expertních systémů a jejich nasazení v automobilové diagnostice. V praktické části řeší metodiku a výběr vhodného expertního systému pro vývoj diagnostické aplikace. Tuto problematiku dále rozpracovává metodikou převodu znalostí experta do znalostní databáze a tvorbou aplikace k jejímu využití v rámci platformy Windows, Web a Android. Mimo vypracování samotného produktu, poskytuje také návod pro další zájemce o přípravu podobných aplikací a námět na budoucí rozvoj již připraveného nástroje.
Keywords: Expertní systém; Android; Automobilová diagnostika; Umělá inteligence; Znalostní systém
Thesis title: Practical use of knowledge systems in automotive diagnostics
Author: Koláček, Miroslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pudil, Pavel
Opponents: Novák, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis in its theoretical part summarizes international knowledge of the problematics of expert systems and their application in automotive diagnostics. In the practical part it solves the methodology and selection of appropriate expert system for the development of diagnostic application. This issue is further elaborated by the methodology of an expert´s knowledge transfer into the knowledge database and creating application for its use within the Windows, Web and Android platforms. Beside the working out the product itself it also provides instructions for others who are interested in preparing similar applications and topic for the future development of the already prepared tool.
Keywords: Android; Artificial Intelligence; Automotive Diagnostics; Knowledge System; Expert System

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Exact Methods

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 5. 2016
Date of submission: 30. 4. 2017
Date of defense: 16. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57830/podrobnosti

Files for download

    Last update: