Praktické využití znalostních systémů v automobilové diagnostice

Název práce: Praktické využití znalostních systémů v automobilové diagnostice
Autor(ka) práce: Koláček, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pudil, Pavel
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce v teoretické části shrnuje mezinárodní poznatky z problematiky expertních systémů a jejich nasazení v automobilové diagnostice. V praktické části řeší metodiku a výběr vhodného expertního systému pro vývoj diagnostické aplikace. Tuto problematiku dále rozpracovává metodikou převodu znalostí experta do znalostní databáze a tvorbou aplikace k jejímu využití v rámci platformy Windows, Web a Android. Mimo vypracování samotného produktu, poskytuje také návod pro další zájemce o přípravu podobných aplikací a námět na budoucí rozvoj již připraveného nástroje.
Klíčová slova: Expertní systém; Android; Automobilová diagnostika; Umělá inteligence; Znalostní systém
Název práce: Practical use of knowledge systems in automotive diagnostics
Autor(ka) práce: Koláček, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pudil, Pavel
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis in its theoretical part summarizes international knowledge of the problematics of expert systems and their application in automotive diagnostics. In the practical part it solves the methodology and selection of appropriate expert system for the development of diagnostic application. This issue is further elaborated by the methodology of an expert´s knowledge transfer into the knowledge database and creating application for its use within the Windows, Web and Android platforms. Beside the working out the product itself it also provides instructions for others who are interested in preparing similar applications and topic for the future development of the already prepared tool.
Klíčová slova: Android; Artificial Intelligence; Automotive Diagnostics; Knowledge System; Expert System

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 16. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57830/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: