Factors Influencing the Purchasing Behavior of Consumers

Thesis title: Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitele
Author: Korecká, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hajdíková, Taťána
Opponents: Kincl, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu jednotlivých faktorů, které ovlivňují nákupní chování spotřebitele. Součástí práce bude rovněž zhodnocení efektivnosti využívaných marketingových triků ve vybraném obchodním řetězci a zhodnocení agresivity marketingových praktik z pohledu nakupujících. Cílem práce je navržení doporučení komunikace v rámci distribučních cest.
Keywords: Nákupní chování; Faktory; Spotřebitel; Tradiční triky; Kupní rozhodovací proces
Thesis title: Factors Influencing the Purchasing Behavior of Consumers
Author: Korecká, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hajdíková, Taťána
Opponents: Kincl, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of individual factors that influence purchase behaviour of the consumer. The work will also evaluate effectiveness of marketing tricks used in a selected commercial chain and evaluate the aggressiveness of marketing practices from the perspective of shoppers. The aim of work is to propose recommendation of communication within the distribution channels.
Keywords: Purchase behaviour; Factors; Consumer; Traditional tricks; Purchase decisive process

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 1. 2016
Date of submission: 30. 4. 2017
Date of defense: 2. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55900/podrobnosti

Files for download

    Last update: