Business plan: self service car wash

Thesis title: Podnikatelský plán: samoobslužná automyčka
Author: Slabý, Adam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Mareš, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro výstavbu samoobslužné auto myčky. Analýza a popis potřebných zdrojů, ověření životaschopnosti a kalkulace finanční výkonnosti projektu. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část - teoretická, popisuje strukturu, náležitosti a účel podnikatelského plánu. Zaměřuje se především na nástroje k analýzám zamýšleného projektu, trhů dodavatelů, odběratelů či konkurence. Věnuje se finančnímu plánování nebo dostupným možnostem financování. Druhá část práce - praktická, je tvořena konkrétním podnikatelským plánem sestaveným pro projekt výstavby samoobslužné auto myčky v lokalitě Karlovy Vary.
Keywords: analýza trhu; finanční plán; Karlovy Vary; samoobslužná auto myčka; Podnikatelský plán
Thesis title: Business plan: self service car wash
Author: Slabý, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Mareš, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of this diploma thesis is to form a business plan for a self service car wash. It analyzes the necessary resources, tests the viability, and calculates the financial performance of the project. The thesis is divided into two main parts. The first part theoretical, mainly describes the structure, requirements and purpose of a business plan, especially tools for market analysis, financial planning or financing options available for the proposed project. The second part practical, is composed of an actual business plan drawn up for a self-service car wash in Karlovy Vary.
Keywords: market analysis; self serviceself-service car wash; Business plan; Carlsbad; financial plan

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Entrepreneurship

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 5. 2016
Date of submission: 4. 4. 2017
Date of defense: 15. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57714/podrobnosti

Files for download

    Last update: