Podnikatelský plán: samoobslužná automyčka

Název práce: Podnikatelský plán: samoobslužná automyčka
Autor(ka) práce: Slabý, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro výstavbu samoobslužné auto myčky. Analýza a popis potřebných zdrojů, ověření životaschopnosti a kalkulace finanční výkonnosti projektu. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část - teoretická, popisuje strukturu, náležitosti a účel podnikatelského plánu. Zaměřuje se především na nástroje k analýzám zamýšleného projektu, trhů dodavatelů, odběratelů či konkurence. Věnuje se finančnímu plánování nebo dostupným možnostem financování. Druhá část práce - praktická, je tvořena konkrétním podnikatelským plánem sestaveným pro projekt výstavby samoobslužné auto myčky v lokalitě Karlovy Vary.
Klíčová slova: analýza trhu; finanční plán; Karlovy Vary; samoobslužná auto myčka; Podnikatelský plán
Název práce: Business plan: self service car wash
Autor(ka) práce: Slabý, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this diploma thesis is to form a business plan for a self service car wash. It analyzes the necessary resources, tests the viability, and calculates the financial performance of the project. The thesis is divided into two main parts. The first part theoretical, mainly describes the structure, requirements and purpose of a business plan, especially tools for market analysis, financial planning or financing options available for the proposed project. The second part practical, is composed of an actual business plan drawn up for a self-service car wash in Karlovy Vary.
Klíčová slova: market analysis; self serviceself-service car wash; Business plan; Carlsbad; financial plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2016
Datum podání práce: 4. 4. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57714/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: