Comparison of Java EE frameworks EJB and Spring

Thesis title: Porovnání Java EE frameworku EJB a Spring
Author: Kadlec, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá porovnáním základních rysů a stylu vývoje s technologiemi Spring a Java EE. Oba frameworky slouží k tvorbě podnikových aplikací na platformě Java. Nástroje jsou porovnávány z hlediska přístupu a implementace řešení typických oblastí každého podni-kového informačního systému. Patří sem práce se základními komponentami aplikační logiky, oblast práce s databází, zabezpečení, řešení prezentační vrstvy, webových služeb či testování. Součástí práce jsou také ukázkové aplikace, na kterých jsou některé popisované rysy obou technologií předve-deny. V práci se také nachází přehled a popis některých chystaných novinek, které by měly být součástí nadcházejících verzí obou frameworků. V době psaní práce se jedná o verze Spring 5 a Java EE 8.
Keywords: Informační systémy; Spring; Java EE; framework; webové aplikace; EJB
Thesis title: Comparison of Java EE frameworks EJB and Spring
Author: Kadlec, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to compare two major frameworks for building web applications within the Java platform. These are the technologies of Java Enterprise Edition and the very popular Spring framework. Each of them is compared from several points of view. Among them there are the basics of each frameworks components handling, ways of working with database, security, capabili-ties of used presentation frameworks or communication through web services. Theoretical part of this thesis is followed by the creation of two basic web applications, each of them showing some of the technologies previously described. The last but not least part of this thesis also describes some of the new features that are at the time supposed to appear in Java EE 8 and Spring 5 versions of the frameworks.
Keywords: web applications; EJB; Enterprise Information System; Spring; Java EE; framework

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 2. 2016
Date of submission: 26. 4. 2017
Date of defense: 31. 5. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56543/podrobnosti

Files for download

    Last update: