Death Bonds

Thesis title: Death Bonds
Author: Pařízek, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Janda, Karel
Opponents:
Thesis language: English
Abstract:
The bachelor thesis describes one of the newest features in the world of finance - the so called "Death Bonds". They are a subtype of the so-called ABS bonds and they are backed by the life insurance policies bought from their previous owners by the institutional investors. The thesis deals with the theoretical background, their origins and offers a variety of simple examples.
Keywords: asset securitization; ABS; bond issue; life insurance
Thesis title: Dluhopisy smrti
Author: Pařízek, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Janda, Karel
Opponents:
Thesis language: English
Abstract:
Moje bakalářská práce se zabýva jedním z nejnovějších prvků ve světe financí – tzv. „dluhopisy smrti“. Tyto dluhopisy představují specifický nový druh tzv. ABS dluhopisů (asset-backed securities), které jsou kryty životními pojistkami vykoupenými od jejich původních majitelů institucionálními investory. V obšírnější formě se zabývám obecným teoretickým podkladem pro pochopení fungování ABS dluhopisů a aplikuji jej na konkrétní podmínky v případě dluhopisů smrti. V práci nabízím širokou škálu možných variant stavby těchto dluhopisů a pokouším se analyzovat nejvhodnější charakteristiky. V práci se nejdříve věnuji historii dluhopisů smrti a posléze obecnými charakteristikami ABS a životních pojistek. Základní principy investic do těchto dluhopisů popisuji na jednoduchých příkladech individuálních investic. Poté se věnuji konkrétnímu procesu vydání těchto dluhopisů a problematikou určení jejich vlastností.
Keywords:

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: -
Date of submission: -
Date of defense: 2008

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: