Dluhopisy smrti

Název práce: Death Bonds
Autor(ka) práce: Pařízek, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce:
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The bachelor thesis describes one of the newest features in the world of finance - the so called "Death Bonds". They are a subtype of the so-called ABS bonds and they are backed by the life insurance policies bought from their previous owners by the institutional investors. The thesis deals with the theoretical background, their origins and offers a variety of simple examples.
Klíčová slova: asset securitization; ABS; bond issue; life insurance
Název práce: Dluhopisy smrti
Autor(ka) práce: Pařízek, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce:
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Moje bakalářská práce se zabýva jedním z nejnovějších prvků ve světe financí – tzv. „dluhopisy smrti“. Tyto dluhopisy představují specifický nový druh tzv. ABS dluhopisů (asset-backed securities), které jsou kryty životními pojistkami vykoupenými od jejich původních majitelů institucionálními investory. V obšírnější formě se zabývám obecným teoretickým podkladem pro pochopení fungování ABS dluhopisů a aplikuji jej na konkrétní podmínky v případě dluhopisů smrti. V práci nabízím širokou škálu možných variant stavby těchto dluhopisů a pokouším se analyzovat nejvhodnější charakteristiky. V práci se nejdříve věnuji historii dluhopisů smrti a posléze obecnými charakteristikami ABS a životních pojistek. Základní principy investic do těchto dluhopisů popisuji na jednoduchých příkladech individuálních investic. Poté se věnuji konkrétnímu procesu vydání těchto dluhopisů a problematikou určení jejich vlastností.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2008

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: