Web application security testing

Thesis title: Testování zabezpečení webové aplikace
Author: Kapal, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Veber, Jaromír
Opponents: Luc, Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá bezpečností webových aplikací. Účelem teoretické části je seznámit se s problematikou bezpečnosti webových aplikací v obecné rovině a poukázat na časté způsoby, kterými lze využít bezpečnostních slabin v aplikacích. První část se podrobněji věnuje projektu Open Web Application Security Project (OWASP), se zaměřením na projekt OWASP Top Ten, jež shrnuje deset nejkritičtějších bezpečnostních zranitelností webových aplikací. Praktická část práce se věnuje testování zabezpečení vybrané aplikace pomocí penetračního testování. Nejprve je představena samotná aplikace, následuje výběr vhodných nástrojů pro testování a popis průběhu testů. Výstupem této práce je shrnutí výsledků testů dané aplikace, vyhodnocení a zabezpečení nalezených zranitelností.
Keywords: OWASP; penetrační testování; bezpečnost webových aplikací
Thesis title: Web application security testing
Author: Kapal, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Veber, Jaromír
Opponents: Luc, Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of web application security. The purpose of the theoretical section is to introduce the problem of web application security in general and highlight the means of exploiting the security vulnerabilities. The next part of this section is dedicated to the Open Web Application Security Project (OWASP) organization, with the primary focus on the OWASP Top Ten Project, describing the ten most critical web application security vulnerabilities. The practical section is about testing the security of the given application using penetration testing. After introducing the application, appropriate testing tools are selected and the testing process is described. Finally, the test results are summarized and all found security weaknesses are fixed.
Keywords: penetration testing; web application security; OWASP

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 11. 2016
Date of submission: 30. 4. 2017
Date of defense: 12. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59782/podrobnosti

Files for download

    Last update: