S-publishing on the Czech market

Thesis title: S-publishing na českém trhu
Author: Linhartová, Nikola
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Gullová, Soňa
Opponents: Horáková, Helena
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie společnosti Sittardia pro produkt S-publishing. Cílem práce je navržení vhodné marketingové strategie, která bude zaměřena převážně na komunikační kanály na internetu. Součástí práce je i segmentace potenciálních zákazníků, analýza konkurence a SWOT analýza.
Keywords: segmentace; SWOT analýza; konkurence; PIM systémy; S-publishing; digitální strategie; marketing; komunikační mix
Thesis title: S-publishing on the Czech market
Author: Linhartová, Nikola
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Gullová, Soňa
Opponents: Horáková, Helena
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with marketing strategy for the product S-publishing on the Czech market. Main goal of the thesis is a creation of appropriate marketing strategy for company Sittardia, that will focus mainly on communication channels on the Internet. Part of the thesisis also segmentation of potentional customers, competition analysis and SWOT analysis.
Keywords: communication mix; segmentation; S-publishing; competition; PIM systems; digital strategy; marketing; SWOT analysis

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 4. 2016
Date of submission: 4. 4. 2017
Date of defense: 29. 5. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57353/podrobnosti

Files for download

    Last update: