S-publishing na českém trhu

Název práce: S-publishing na českém trhu
Autor(ka) práce: Linhartová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Horáková, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie společnosti Sittardia pro produkt S-publishing. Cílem práce je navržení vhodné marketingové strategie, která bude zaměřena převážně na komunikační kanály na internetu. Součástí práce je i segmentace potenciálních zákazníků, analýza konkurence a SWOT analýza.
Klíčová slova: segmentace; SWOT analýza; konkurence; PIM systémy; S-publishing; digitální strategie; marketing; komunikační mix
Název práce: S-publishing on the Czech market
Autor(ka) práce: Linhartová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Horáková, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with marketing strategy for the product S-publishing on the Czech market. Main goal of the thesis is a creation of appropriate marketing strategy for company Sittardia, that will focus mainly on communication channels on the Internet. Part of the thesisis also segmentation of potentional customers, competition analysis and SWOT analysis.
Klíčová slova: communication mix; segmentation; S-publishing; competition; PIM systems; digital strategy; marketing; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2016
Datum podání práce: 4. 4. 2017
Datum obhajoby: 29. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57353/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: