Analysis of wireless network security in home area

Thesis title: Analýza zabezpečení bezdrátových sítí pro domácnosti
Author: Lokvenc, František
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Veber, Jaromír
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem bakalářské práce je analýza zabezpečení bezdrátových sítí pro domácnosti. V teoretické částí je cílem poskytnout soubor informací o problematice Wi-Fi, možnostech zabezpečení a rozvádět otázky s tím spojené. V praktické části jsou pak na dané bezdrátové sítě představeny hrozby teoreticky, včetně praktických ukázek. V závěrečné fázi je cílem podat doporučení, nastavení pro koncového uživatele k zabezpečení vlastní sítě a její ochraně.
Keywords: útok; router; bezpečnost; zabezpečení; síťové zařízení; Wi-Fi; platforma; ochrana; Bezdrátová síť
Thesis title: Analysis of wireless network security in home area
Author: Lokvenc, František
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Veber, Jaromír
Thesis language: Česky
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is Analysis of wireless network security in home area. Target of theoretical part is to provide complex information about problematics Wi-Fi, options of security and questions associated with it. Practical part focuses on introducing theoretically threats along with practical examples. In the final phase is the target to make recommendations, introduce settings for end user about security and protect of their own wireless sites.
Keywords: Wireless network; network device; platform; router; security; protection; safety; Wi-Fi; attack

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 12. 2016
Date of submission: 5. 5. 2017
Date of defense: 13. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59997/podrobnosti

Files for download

    Last update: