Analýza zabezpečení bezdrátových sítí pro domácnosti

Název práce: Analýza zabezpečení bezdrátových sítí pro domácnosti
Autor(ka) práce: Lokvenc, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Veber, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je analýza zabezpečení bezdrátových sítí pro domácnosti. V teoretické částí je cílem poskytnout soubor informací o problematice Wi-Fi, možnostech zabezpečení a rozvádět otázky s tím spojené. V praktické části jsou pak na dané bezdrátové sítě představeny hrozby teoreticky, včetně praktických ukázek. V závěrečné fázi je cílem podat doporučení, nastavení pro koncového uživatele k zabezpečení vlastní sítě a její ochraně.
Klíčová slova: útok; router; bezpečnost; zabezpečení; síťové zařízení; Wi-Fi; platforma; ochrana; Bezdrátová síť
Název práce: Analysis of wireless network security in home area
Autor(ka) práce: Lokvenc, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Veber, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the bachelor thesis is Analysis of wireless network security in home area. Target of theoretical part is to provide complex information about problematics Wi-Fi, options of security and questions associated with it. Practical part focuses on introducing theoretically threats along with practical examples. In the final phase is the target to make recommendations, introduce settings for end user about security and protect of their own wireless sites.
Klíčová slova: Wireless network; network device; platform; router; security; protection; safety; Wi-Fi; attack

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2016
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: