Valuation of tangible fixed assets of Škoda Auto, a.s

Thesis title: Oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve Škoda Auto, a.s
Author: Hozák, Marek
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Jurek, Martin
Opponents: Čajka, Radek
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je popsat problematiku životního cyklu dlouhodobého hmotného majetku s tím, že teoretická část se zabývá tématikou z obecného hlediska, praktická dále z hlediska praktického, konkrétně z hlediska společnosti Škoda Auto a.s. Mezi hlavní cíle bakalářské práce patří charakteristika přístupu společnosti Škoda Auto a.s. k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví a zhodnocení procesu zjištění technické hodnoty a následně časové či obvyklé ceny daného aktiva.
Keywords: Oceňování dlouhodobého hmotného majetku; Škoda Auto, a.s.; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; Dlouhodobý hmotný majetek
Thesis title: Valuation of tangible fixed assets of Škoda Auto, a.s
Author: Hozák, Marek
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Jurek, Martin
Opponents: Čajka, Radek
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the life-cycle of tangible fixed assets theoretically in the first part of the thesis, practically in the second part. The practical part describes tangible fixed assest from the view of Škoda Auto a.s. To characterize the approach of Škoda Auto a.s. to International Financial Reporting Standards and to evaluate the process of calculating the technical condition of tangible fixed assets belong to aims of this thesis as well.
Keywords: Škoda Auto, a.s.; International Financial Reporting Standards; Valuation of tangible fixed assets; Tangible fixed assets

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 9. 2016
Date of submission: 30. 4. 2017
Date of defense: 6. 6. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58552/podrobnosti

Files for download

    Last update: