Oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve Škoda Auto, a.s

Název práce: Oceňování dlouhodobého hmotného majetku ve Škoda Auto, a.s
Autor(ka) práce: Hozák, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jurek, Martin
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je popsat problematiku životního cyklu dlouhodobého hmotného majetku s tím, že teoretická část se zabývá tématikou z obecného hlediska, praktická dále z hlediska praktického, konkrétně z hlediska společnosti Škoda Auto a.s. Mezi hlavní cíle bakalářské práce patří charakteristika přístupu společnosti Škoda Auto a.s. k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví a zhodnocení procesu zjištění technické hodnoty a následně časové či obvyklé ceny daného aktiva.
Klíčová slova: Oceňování dlouhodobého hmotného majetku; Škoda Auto, a.s.; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; Dlouhodobý hmotný majetek
Název práce: Valuation of tangible fixed assets of Škoda Auto, a.s
Autor(ka) práce: Hozák, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jurek, Martin
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to describe the life-cycle of tangible fixed assets theoretically in the first part of the thesis, practically in the second part. The practical part describes tangible fixed assest from the view of Škoda Auto a.s. To characterize the approach of Škoda Auto a.s. to International Financial Reporting Standards and to evaluate the process of calculating the technical condition of tangible fixed assets belong to aims of this thesis as well.
Klíčová slova: Škoda Auto, a.s.; International Financial Reporting Standards; Valuation of tangible fixed assets; Tangible fixed assets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 6. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58552/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: