Russian arms industry

Thesis title: Ruský zbrojní průmysl
Author: Anisimova, Alina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Sato, Alexej
Thesis language: Česky
Abstract:
Úvod 1. část Klasifikace zbraní: ? Dle účelu ? Dle druhu vojska 2. část Export ruských zbraní. Hlavní exportéři. 3. část Ocenění postavení Ruska na světovém vojenském trhu na základě popsaných údajů v předešlých kapitolách. Závěr, prezentace výsledků.
Keywords: Export ruských zbraní; Zhodnocení; Klasifikace zbraní
Thesis title: Russian arms industry
Author: Anisimova, Alina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Sato, Alexej
Thesis language: Česky
Abstract:
1st part Classification of Weapons: ? By purpose ? By type of troops Part 2 Export of Russian weapons. Major exporters. 3rd part Appreciation of Russia's position on the world military market based on the information described in the previous chapters. Conclusion, presentation of results.
Keywords: Classification of Weapons; Export of Russian weapons; Appreciation

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 9. 2016
Date of submission: 15. 4. 2017
Date of defense: 23. 5. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58315/podrobnosti

Files for download

    Last update: